"…לנצח זכור נא את שמותינו…" חיים גורי

בוגרי הכפר ועובדיו שנפלו במערכות ישראל

ואדל משה

שיפר משה

נוסקוביץ משה

וייסנשטיין יוסף

מוסקוביץ יצחק

בנדרמכר יהשוע

האוזנברג צבי

זלצמן אברהם

נוימן צבי הירש

פילשוס בנימין

קורן ישראל

קליין מיכאל

רודריג יהושע

רצ'קובסקי מאיר

שלוסר מלר

ששון יצחק

ג'אן חיים

סוסי יהודה

קרני יהודה

דוד אבי

פנחסי שמואל

נעים לוסיאן

קוסטנבאום אלכסנדר 

קוטון אורי

בורגר אברהם

רוזנבלט דב

גיגי (גל) אלי

ליכט שמואל

הכט אלכסנדר

שופט אסף

גולי אמנון

עטר יצחק

הרשקוביץ יצחק

אברהם יואב

אלימן אלי

דיין רם

וולף חיים

זדכורש ברוך 

יזדיאן אברהם

מלינוב אליעזר

מנשה פנחס

מסלטון אלי

נידם ניסים

עצמון עמרי

פתאל דוד

צרפתי רמי

רפופורט משה

ברק יוסף

בן שמעון בנימין

נבעה אברהם

שוורצמן אהרון 

סבה אליעזר

בריא יעקב

שוהם דוד

סיגאוי ששון

ענקרי יעל

דדוש שמעון

היימן עמירן

מרציאנו ז'ק 

מאור צור

אדיב שמואל

עמית יעקב

תמיר ארז 

לוי אתי

שלומוביץ אלדד

בן זאב עלי

ברוטפלד זוהר

סעדה ירון

קפלרוביץ גנאדי

חנן עופר

פילשטיינר-אבן רועי

קניגסברג סטיבן

סמוכה אלון

לוין מיכאל

איפלח מדרכי

מרלה בנט

חג'בי יזהר

סיטון טל

רובינשטיין בן

בלוה עומר

פרוביזור עדן

אסצ'אלו סמה אסי 

לפניות בנושא:

מייל:
school@mosenson.org


טלפון:
09-7757000

דילוג לתוכן