agriculture major
עמוד הביתמגמותקיימות וחקלאות עירונית

קיימות וחקלאות עירונית

 •  המשבר הסביבתי – סיבות, תוצאות ופתרונות
 • איך עובדות מערכות אקולוגיות ואיך אנחנו משפיעים עליהן
 • מהי עיר בת קיימא? איך עושים עיר שטוב לחיות בה
 • טכנולוגיות ירוקות – חקלאות, מזון, אנרגיות מתחדשות, מים, תחבורה, פסולת
 • חקלאות עירונית – איך לגדל מזון בעיר? – מעשית
 • תזונה בת קיימא

ראיון התאמה

 

האם זו המגמה הנכונה בשבילי?

 • אני אוהב/ת טבע, הסביבה חשובה לי
 • אני אקטיביסט/ית – רוצה להציל את העולם!
 • תזונה ובריאות חשובים לי
 • רוצה ללמוד במרחב הפתוח ולא בכתה
 • רוצה לבחור בעצמי את נושאי הלימוד ולחקור אותם לעומק במקום לשנן למבחן
 • רוצה מגמה שונה וייחודית

 

למה כדאי ללמוד במגמת קיימות?

 • זה הנושא הכי "בוער" והכי חשוב
 • מקצועות העתיד (ובעצם כבר ההווה)
 • זה מעניין
 • זה כיף
 • צוות המגמה והמשק – דה בסט
 • מגמה שהיא בית (עם מטבח!)

100% הערכה חלופית – שילוב של פרויקטים (למידה מבוססת פרויקטים, מטלות עיוניות ועבודה מעשית במשק)

 • PBL – למידה מבוססת פרויקטים
 • מעשית – עושים דברים ולא רק מדברים עליהם
 • אקטואלית ורלוונטית – נושאים מהעולם האמיתי, יוצאים לשטח, פוגשים מומחים
 • לומדים בעיקר במרחב הפתוח ולא בכתה
 • חקר עצמאי, בחירת נושאים, הגשת תוצרים
 • לומדים ומתרגלים מיומנויות וכלים מעשיים, אין שינון למבחן.

ראיון התאמה