מידע למועמדים לרישום לתיכון מוסינזון:

מידע כללי:
להלן תאריכי הבחינות למגמות בתיכון מוסינזון:

רישום למבחנים למגמות באתר העיריה (בלבד)

הרישום בין התאריכים 11/2/24 – 18/2/24 (בלבד)

לינק לרישום:
https://www.hod-hasharon.muni.il/2814/?preview=d5ew6s16a41w15

מבחני התאמה: עפ"י הטבלה המופיעה מעלה

מודגש: ע"פ הרשום במידעון שהופץ מעיריית הוד השרון:
יש להביא למבחנים: ת"ז הורה (כאשר הכתובת מעודכנת), כלי כתיבה, מחשבון וצילום של תעודת מחצית א' של כיתה ט'.
לאלו שתאריך הבחינה לפני מועד חלוקת התעודות יש להעביר את צילום התעודה עד ה- 27/2 למייל בית הספר: rishum@mosenson.org

כדי שנוכל לדון בקבלתכם למגמה.

יש להקפיד על:
1. על שם הקובץ (צילום התעודה) להכיל את: השם שלכם, מספר ת"ז והמגמה אליה אתם נבחנים.
2. לכל מגמה לשלוח מייל נפרד.
3. ללא העברת התעודות לא נוכל לקבל אתכם למגמה.

תשובות למועמדים:
ישלחו במייל.

רישום לבית הספר
רישום מוקדם למתקבלי מגמות על אזוריות בלבד
(נחשון, ספורט, מחול, קולנוע) 17-19/3/24

רישום לבית הספר ליתר המועמדים
(כולל מתקבלים למגמות הנדסת תוכנה ומדעי הרפואה) 1-7/4/24

הרישום הינו מקוון ומתבצע דרך אגף החינוך בעירייה בלבד.
קישור לרישום יופיע בהמשך באתר העירייה ובאתר בית הספר.

 

ברוכים הבאים

דילוג לתוכן