מרחבים מוגנים

חדריםהתכנסותהערות
1מקלט מספר 1מקלט
2מקלט מספר 1מקלט
3מקלט מספר 1מקלט
4מקלט מספר 1מקלט
5מקלט מספר 1מקלט
6מקלט מספר 1מקלט
7מקלט מספר 1מקלט
8מקלט מספר 2מקלט
9מקלט מספר 2מקלט
10מקלט מספר 2מקלט
11מקלט מספר 2מקלט
12מקלט מספר 2מקלט
13מקלט מספר 2מקלט
14מקלט מספר 2מקלט
מזכירות ב״סאולם קטןמרחב מוגן
מזכירות פנימיה/חדר אוכל קטןאולם קטןמרחב מוגן
15אולם ספורטמרחב מוגן
16אולם ספורטמרחב מוגן
17אולם ספורטמרחב מוגן
18אולם ספורטמרחב מוגן
19אולם ספורטמרחב מוגן
20אולם קטןמרחב מוגן
21אולם קטןמרחב מוגן
22אולם קטןמרחב מוגן
23אולם קטןמרחב מוגן
24אולם קטןמרחב מוגן
25אולם קטןמרחב מוגן
26אולם קטןמרחב מוגן
27מדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
28מדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
29מדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
30מדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
31מדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
32מדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
33מדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
44, 43, חדר שקטמדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
45, 47, 48אולם ספורטמרחב מוגן
סטודיו מחולמדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
אולפן הקלטותמדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
56מדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
מעבדת כימיה חדשהמדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
49מדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
מעבדת ביולוגיהמדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
מעבדת פיזיקהמדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
כיתות מחשביםמדרגות+ מסדרון קומה אמצעית – בית גודשטייןחדר מדרגות פנימי
ספריה/ חדר קטן בספריהאולם ספורטמרחב מוגן
אגרואקולוגיה, חניית מוריםאולם ספורטמרחב מוגן
אולם ספורטאולם ספורטמרחב מוגן
מגרשי ספורטאולם ספורטמרחב מוגן
50אולם ספורטמרחב מוגן
51אולם ספורטמרחב מוגן
52אולם ספורטמרחב מוגן
53אולם ספורטמרחב מוגן
54אולם ספורטמרחב מוגן
55אולם ספורטמרחב מוגן
דילוג לתוכן