רשימות ספרי לימוד לשנת תשפ"ד

רשימת ספרי לימוד שכבת י"ב תשפ"ד
רשימת ספרי לימוד שכבת י"א תשפ"ד
רשימת ספרי לימוד שכבת יוד תשפ"ד
רשימת ספרי לימוד שכבת ט תשפ"ד

טופס התחייבות

פרויקט השאלת ספרים

עלות ההצטרפות לפרויקט חלוקת ספרי לימוד עומדת נכון לשנת תשפ"ד על 320 ₪.
ניתן להצטרף לפרויקט באתר בית הספר או בגזברות כפר הנוער – דפנה בטלפון: 09-7757010.
לינק לתשלום מיניפיי

במסגרת הפרויקט התלמיד יקבל את סל הספרים על פי רשימת ספרי הלימוד הרלוונטית עבורו, למעט החומרים הבאים שיירכשו עצמאית על ידו:
 • ספרים ו/או חוברות עבודה המיועדים לכתיבה בהם (תעשה רכישה מרוכזת בתחילת השנה).
 • חומרים פנימיים שיופקו על ידי בית הספר במהלך השנה.
 • תנ"ך מלא, מילון/מילונית.

דגשים

תלמידי שכבת יב' נדרשים להפקיד צ'ק ביטחון ע"ס 300 ₪ בהנהלת חשבונות לפקודת כפר הנוער מוסינזון כתנאי לקבלת הספרים ביום החלוקה.
צ'ק זה יוחזר בתום שנת הלימודים לאחר החזרת כל הספרים.

אם לא יוחזרו הספרים עד לתאריך 30.6 באותה שנה יופקדו הצ'קים לפרעון.

כלל התלמידים

 • תלמיד שלא החזיר את הספרים שהשאיל לא יהיה זכאי להשתתף בפרויקט אפילו אם שילם אלא אם שילם את עלות הספרים שלא החזיר בהתאם למחירון משרד החינוך.
 • כל תלמיד יחתום על טופס התחייבות להשתתפות בפרויקט השאלת ספרי לימוד.
 • חל איסור על הדבקת מדבקות/עטיפות ישירות על כריכת הספר.
 • חל איסור על כתיבה, סימון, הדגשה וכו' על ובתוך הספר.
 • חל איסור מסימון כלשהו על מדבקות הברקוד.
 • אנא שימרו על הספרים והקפידו על ההנחיות על מנת שהספרים יהיו לשימוש כולנו גם בשנים הבאות.
 • ספר שיוחזר פגום או מושחת יחויב בתשלום בהתאם לעלותו במחירון משרד החינוך.
 • רק הרישום המתבצע במחשב הפרויקט משקף את רשימת הספרים הנמצאים אצל התלמיד.
 • התלמיד יקבל את כל הספרים באופן אישי.

 

קבלת ספרי לימוד יתקיימו בחדר השאלת ספרי לימוד בתאריכים הבאים:

 • שכבת יוד: 27-28/8 משעה 8:00-12:00
 • שכבת יא: 30/8 – 29/8 משעה 10:00 – 14:00
 • שכבת יב: 30/8 – 29/8 משעה 10:00 – 14:00

 

הכתוב בטופס זה מנוסח בלשון זכר ומכוון לתלמידים ולתלמידות כאחד.