רשימות ספרי לימוד לשנת תשפ"ה

רשימת ספרי לימוד שכבת י"ב תשפ"ה

רשימת ספרי לימוד שכבת י"א תשפ"ה

רשימת ספרי לימוד שכבת יוד תשפ"ה

רשימת ספרי לימוד שכבת ט תשפ"ה

פרויקט השאלת ספרים

✔ נכון לשנה"ל תשפ"ה (על פי החלטת משרד החינוך), עלות ההצטרפות לפרויקט חלוקת ספרי לימוד עומדת על סך:
320 ש"ח עבור תלמיד בשכבות י' / י"א.
180 ש"ח עבור תלמיד בשכבת י"ב.
✔ ניתן להצטרף לפרויקט באתר בית הספר תחת לשונית תשלומי הורים או טלפונית ישירות לגזברות כפר הנוער אצל דפנה בטלפון:

09-7757010.
✔ במסגרת הפרויקט התלמיד יקבל את סל הספרים על פי רשימת ספרי הלימוד הרלוונטית עבורו למעט החומרים הבאים שיירכשו על ידו באופן עצמאי:
✔ ספרים ו/או חוברות עבודה המיועדים לכתיבה בהם.
✔ חומרים פנימיים שיופקו על ידי בית הספר במהלך השנה.
✔ תנ"ך מלא; מילון/מילונית.

נהלים כלליים

תלמידי שכבת י"ב:

❖ תלמידי שכבת י"ב נדרשים להפקיד צ'ק פיקדון ע"ס 300 ₪ (בנוסף לתשלום ע"ס 180 ₪) בהנהלת חשבונות לפקודת כפר הנוער מוסינזון כתנאי לקבלת ספרי הלימוד.

❖ צ'ק זה יוחזר בתום שנת הלימודים לאחר החזרת כל הספרים במצב טוב ולא יאוחר מהמועד שיפורסם לקראת סוף השנה. לתשומת ליבכם, במידה והספרים לא יוחזרו במועדם ובמצב תקין, לא יוחזר הפיקדון והוא ישמש לטובת רכישת ספרים חלופיים ע"י בית הספר.

 
תלמידי כלל השכבות:

❖ תלמיד שלא החזיר את כל הספרים ששאל בשנה"ל הקודמת, לא יהיה זכאי לקבלת ספרים נוספים גם במידה ושילם את עלות ההצטרפות לפרויקט. במקרה של חוב ספר/ים משנה קודמת, על התלמיד לשלם את עלותם (על פי מחירון משרד החינוך) טרם קבלת ספרים נוספים.
❖ ספר שיוחזר פגום או מושחת יחויב בתשלום בהתאם לעלותו במחירון משרד החינוך.
❖ יש לחתום על טופס ההתחייבות כתנאי להשתתפות בפרויקט ההשאלה (ראו לעיל טופס זה). יש להדפיסו ולהגיע עמו חתום במעמד ההשאלה.
❖ חל איסור על הדבקת מדבקות/עטיפות ישירות על כריכת הספר.
❖ חל איסור על כתיבה, סימון, הדגשה וכו' על ו/או בתוך הספר. כמו כן, יש להימנע מסימון או מחיקה של מדבקות הברקוד שעל כריכת הספר.
❖ על התלמיד להגיע לקבל את הספרים באופן אישי. לא תתאפשר השאלה עבור מישהו אחר.
❖ אנא שימרו על הספרים והקפידו על ההנחיות על מנת שהספרים יהיו לשימוש כולנו גם בשנים הבאות… תודה מראש 🙂

 

הכתוב בטופס זה מנוסח בלשון זכר ומכוון לתלמידים ולתלמידות כאחד.

 

שנת לימודים מוצלחת!!

דילוג לתוכן