תוכנית הלימודים

מסלולי הלימוד וסוגי הכיתות במוסינזון

כיתה עיונית – רוב התלמידים בבית הספר לומדים בכיתה עיונית. בכיתה זו נלמדים שני מקצועות מורחבים לצד כל מקצועות החובה. מתמטיקה ברמות 3, 4 או 5 יחידות ואנגלית ברמת 5 יחידות בלבד. תלמידים שמתקבלים מראש למגמת לימוד מסוימת (הסבר נוסף מטה) לומדים בכיתה עיונית.

כיתות מב"ר – תלמידי כיתות מב"ר לומדים לבגרות עיונית מלאה, במסלול ייעודי עם מקצוע מורחב אחד הנבחר על ידי בית הספר. התלמידים בכל כיתה מחולקים לשתי קבוצות לימוד בכל המקצועות הנלמדים לבגרות. תוכנית הלימודים הינה בפריסה סמסטריאלית, כאשר בכל מועד נבחנים במספר בחינות מצומצם, במקצועות שלמדו במרוכז.

השיבוץ לכיתות מב״ר מותנה בתלמידאות טובה והתנהגות טובה בתעודות כיתה ח' ו-ט'.

כיתות עולים – מיועדת לתלמידים שעלו לארץ בשנים האחרונות, או בתחילת אותה השנה, ועדיין מתקשים בעברית. בכיתות אלה בכיתה ט' ו י' לומדים שעות אולפן עברית. 
בכיתות י"א י"ב התלמידים ניגשים לבגרות מיוחדת לעולים חדשים במקצועות רבי המלל: לשון, ספרות, תנך, היסטוריה ואזרחות. בכיתה זו נלמד רק מקצוע מורחב אחד לבחירת התלמיד.
בנוסף ניתן להבחן ב 5 יחידות בשפת האם באופן עצמאי, בתיאום עם בית הספר.
(לפירוט)

לתשומת לבכם, כל תלמיד עולה חדש / תושב חוזר זכאי להתאמות הבחנות בבגרויות ללא קשר לכיתה בה הוא משובץ (עיונית / מב"ר/ עולים). חינוך מיוחד – כיתה זו לא נפתחת כל שנה, והשיבוץ בהפניית העירייה.

מגמות לימוד ומקצועות מורחבים 5 יחידות

המיונים והקבלה למגמות אלו מתבצעים באמצע כיתה ט' (יש לעקוב החל מחודש ינואר לקבלת פרטים)
 
מגמות על איזוריות – פתוחות לכל תלמידי הוד השרון
פרויקט מצוינות נחשון – פיתוח מנהיגות חברתית יחד עם שני מקצועות מורחבים מדעיים.
מגמת ספורט וחינוך גופני – מסלול עיוני לצד אימונים בענפים השונים ותחרויות.
מגמת מחול – לימודים מעשיים בסטודיו בבלט קלאסי, מודרני וכוריאוגרפיה, לימודים עיוניים מופעים וסדנאות.
מגמת קולנוע וטלוויזיה – למידה עיונית ומעשית של עולם הקולנוע בכיתה, בסיורים ובאולפן מקצועי בבית הספר.

מגמות בית ספריות – פתוחות לתלמידי איזור הרישום בלבד
הנדסת תוכנה – 10 יחידות לימוד בהתמחות תכנון ותכנות מערכות שירותי רשת אינטרנט – סייבר.
מדעי הרפואה – 10 יחידות לימוד בנושאי רפואה, לימודים עיוניים לצד מעבדות וסיורים.

מקצועות מורחבים הנבחרים בתחילת כיתה י:

מקצועות החובה בבית הספר

מקצועות רבי המלל
הבחנות חיצונית לצד הבחנות פנימית והערכה חלופית, בהתאם למתווה ההבחנות בכל שנה:
הבנה הבעה ולשון 2 יחידות
ספרות 2 יחידות
היסטוריה 2 יחידות
אזרחות 2 יחידות
תנך 2 יחידות

מתמטיקה 3,4,5 יחידות ואנגלית 3,4,5 יחידות

מקצועות מורחבים
5-15 יחידות לימוד ממקצועות בחירה, על פי הפירוט מעלה.

תשפ”ד – בחירת מקצועות מורחבים

בגרויות פנימיות
מקצועות אלו אינם נספרים במניין היחידות לבגרות, אך ציון עובר בכולם מהווה תנאי לזכאות לתעודת בגרות.

השכלה כללית
בכיתה י' נלמדים שני מקצועות השכלה כללית, מקצוע שונה בכל מחצית (בסה"כ 2 שעות בשבוע לאורך כל השנה). בסיומם מקיימים בחינה פנימית והערכה חלופית. המקצועות נלמדים באופן כיתתי. מקצועות השכלה כללית לדוגמה: משפט עברי, אמנות, מגדר, קולנוע.

חינוך גופני
שיעורי חינוך גופני בכפר מתקיימים לפי קבוצות לימוד ומחולקים לבנים ובנות. תכנית הלימודים כוללת מגוון של פעילויות ושיעורים המותאמים לשכבת גיל.
(לפירוט)

מבוא למדעים
בכיתה י' נלמד מקצוע מבוא למדעים, 3 שעות בשבוע. לאורך השנה מתקיימות בחינות והערכה חלופית. נלמד אחד מהמקצועות: מבוא לביולוגיה או מבוא לפיזיקה או מבוא לכימיה. תלמיד הלומד שני מקצועות מדעיים מורחבים פטור מלימודי מבוא למדעים.

חינוך תעבורתי
חינוך לבטיחות בדרכים ובהיבטים הקשורים לנהיגה. התוכנית נלמדת בכיתות י'. בסוף השנה ניגשים התלמידים במסגרת בית הספר לבחינת תיאוריה שתוקפה 3 שנים.
(לפירוט)

מעורבות ומצוינות חברתית
כל תלמיד מחויב בשעות תרומה לקהילה בפריסה של 3 שנים.

שכבת י' – 60 שעות אישיות, 9 שעות קבוצתיות, 21 שעות עיוניות.
שכבת יא' – 30 שעות אישיות, 21 שעות קבוצתיות, 15 שעות עיוניות.
שכבת יב' – 27 שעות קבוצתיות, 9 שעות עיוניות.