בעלי תפקידים בבית הספר 
תשפ"ד

שםתפקיד
אגוזי רמי
מנהל בית הספר
גרינברג גליתסגנית מנהל, רכזת פדגוגית ובוגרים
שחק אשרסגן מנהל, רכז משמעת
אהרון מיטלרכזת מערכת
טישלר נועהרכזת בגרויות ראשית
טרן רבקהרכזת בגרויות
עוזרי סופירכזת חינוך חברתי, רכזת כיתות שחר
דמארי אלעדרכז נעלה
אייזנברג יעלר. מעורבות חברתית שכבת י' + רכזת ביטחון
חיון אלינורר. מעורבות חברתית שכבת יא'
גוז רויטלר. מעורבות חברתית שכבת יב'
קוקוס ניריתרכזת התאמות לימודיות
זהרוביץ קרןרכזת מעורבות קהילה ומועצת תלמידים
גורבמן זויהרכזת חינוך מיוחד ורכזת שילוב
ספיר פלאוט שירהרכזת מדידה והערכה
גדות שוניתרכזת תקשוב

מנהלי שכבות

גרשגורן טלי
מנהלת שכבת י'
tali.g@mosenson.org
אליאב דינה
מנהלת שכבת י"א
Dina.E@mosenson.org
לב ישראל
מנהלת שכבת י"ב + ט1 + ט2
israel.l@mosenson.org

יועצות

גורבמן זויה
יועצת שכבת י'
zoya.g@mosenson.org
קאן הדה
יועצת שכבת יא'
Heda.K@mosenson.org
קאופמן שוחט עידית
יועצת שכבת יב' + שכבת ט'
idit.ks@mosenson.org

רכזי מקצוע

שםמקצוע
רוזנטל קוביהיסטוריה
נויבאור נעמיאזרחות
סיידנוור קרןאנגלית
קזז רולימתמטיקה
טוהר יוניתמדעי החברה
יצחקיאן איילהלשון והבעה עברית
נהיר אסיפיסיקה
כהן תמירספורט הישגי
נוסגורוצקי שמריתביולוגיה
חייבי מוטיקולנוע
פוייר יאירמשפט עברי ותושב"ע
צייג רונימחול
אליאב דינהספרות
סייג חזיחינוך גופני
אלוני מימיעברית בכיתות העולים
דונסקי נעםקיימות
תכלת אמירכימיה
גרשגורן טלימערכות בריאות
גרשגורן צליהנדסת תוכנה
סוזאן ארושס פישרדיפלומטיה ופתרון סכסוכים
שלו מיהאומנות
ברנשטיין ענתנחשון

מחנכי ומחנכות כיתה

כתהמחנך/תחדר
ט 1- ישראליםבלחסן חיה14
ט 2 – עלית אקדמיברש רונית45
י 1 -נחשוןמוריסון טראו מישל18
י 2 – ספורטכהן תמיר19
י 3 – מב"רסייג חזי50
י 4 – עיוניתטרוסיל דפנה24
י 5 – מב"רעוזרי סופי51
י 6 – עיוניתנוסגורוצקי שמרית25
י 7 – ספורטזהרוביץ קרן26
י 8 – עיוניתשחר חן15
י 9 – עיוניתזונשיין נועם52
י 10 – עיוניתנווה אורי23
י 11 – עולים מתקדמיםווסלי רחלי20
י 12 – עוליםחזי עטרה21
י 13 – עוליםגבאי רונית22
יא 1 -נחשוןתכלת אמיר10
יא 2 – נחשוןגוב ארי חן6
יא 3 – מב"ראדיב ליאת1
יא 4 – ספורטנוריאל דוד7
יא 5 – מב"רבן עמי יערה3
יא 6 – ספורטרוזנבאום יובל8
יא 7 – עיוניתגרשגורן צלי9
יא 8 -עיוניתלנגר עינב11
יא 9 – עיוניתחסידוף נוי12
יא 10 – עוליםפרדקין ג'ואי5
יא 11 – עוליםהראל מיכל2
יא 12 – חינוך מיוחדפיינה אייל4
יב 1 – נחשוןשור ירון61
יב 2 – נחשוןלביא מורן60
יב 3 -אתגרסולם רן67
יב 4 – מדעי הרפואה + עיוניתהוד ניצן64
יב 5 -מב"רירוס קרסטינה72
יב 6 -קולנועמיה שלו66
יב 7 -ספורטלב ישראל68
יב 8 -עיונית + הנדסת תוכנהדביר שירן69
יב 9 – עיוניתגוז רויטל63
יב 10 – עיוניתקוקוס נירית71
יב 11 – עוליםשי שחר + סיידנוור קרן70
יב 12 – עוליםשחר שי47
יב 13 – עוליםסיידנוור קרן48