לוח מבחנים, בגרויות ומתכונות שנתי

שכבת ט׳
שכבת י׳
שכבת י״א
שכבת י״ב

בוגרי בית הספר – הרשמה לבגרויות

אנא מלאו את הטופס המצורף ושלחו במייל למיכל המזכירה school@mosenson.org
אישור רישום לבגרות ישלח אליכם במייל חוזר. אם לא קיבלתם אישור אנא צרו עמנו קשר.
טופס רישום בוגרים לבגרויות

סוגי אבחונים

אבחון דידקטי – מיפוי כישורים וקשיים של התלמיד בלמידה ותיאור התנהגותו של התלמיד בתחומי הלמידה.
זיהוי אסטרטגיות הלמידה ויעילותן, בדיקת המנגנונים הקוגניטיביים במטרה לגבש המלצות.

אבחון פסיכולוגי – נועד להעריך את תחומי החוזק והחולשה בתחומים השכליים, הרגשיים, ההתנהגותיים והשפעתם.

אבחון משולב פסיכו-דידקטי – הערכת התפקודים השכליים-הקוגניטיביים, התייחסות ליכולות ולקשיים בתחום האישיותי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי, ולמידת השפעתם על תפקודו.

סוגי התאמות היבחנות

התאמות רמה 1
תוספת זמן (25%), הגדלת שאלון,
שימוש בדף נוסחאות מורחב (דורש אבחון), התעלמות משגיאות כתיב(דורש אבחון).

התאמות רמה 2
הקראת שאלון , הקלדת תשובות למחשב.
באנגלית השמעת שאלון ו/או הקלדת/הקלטת תשובות

התאמות רמה 3
בחינה בעל-פה במקצועות רבי מלל (נדרש לבחון גם להכתבה לבוחן)
בחינה בע"פ מתוקשבת באנגלית – השמעה והקלטה (נדרשת הרחבה באבחון)
בחינה מותאמת – בחירה רחבה מהרגיל
הקראה והכתבה בלשון
המרת בחינה במתמטיקה – בדיסקלקוליה חמורה

ועדת חריגים על רקע רפואי

פנייה ליועצת השכבה עם אישור רפואי המעיד על צורך ספציפי שהתלמיד זקוק לו, כגון תוספת זמן חריגה וכד'.

תהליך לקביעת התאמות היבחנות

 • אבחון פסיכו-דידקטי / המלצות מורים וצוות חינוכי (ליועצת)
 • טפסי המשפחה והתלמיד (למחנך הכיתה):
  • ויתור סודיות
  • מכתב פנייה של התלמיד ושל ההורים לוועדה (בכתב יד)
  • מסמך היסטוריית טיפולים של התלמיד
  • צילום ת"ז של הורה וספח
  • תעודות ציונים שנתיים (מחצית א' + ב' ) מחטיבת הביניים מכיתה ח' ומכיתה ט'
 • איסוף נתונים – מבחנים, חוות דעת מורים וצוות חינוכי, חוות דעת רופא מטפל בבעיות רפואיות.
 • ועדה בית- ספרית בראשות מנהלת בית הספר (רמה 1)
 • ועדה מחוזית במשרד החינוך או ועדות חריגים רפואיים (2,3)
 • ועדת ערעורים במשרד החינוך (לא ניתן להוסיף בקשות)

התאמות היבחנות – לוח זמנים

 • אבחון דידקטי/פסיכו-דידקטי שנעשה בין כיתה ו ל-ז' ניתן להגיש עד 1/12 של השנה בה מוגשת הבקשה. אבחון שיוגש אחרי תאריך זה לא יתקבל ע"י הוועדות של משרד החינוך והטיפול בתיק ההתאמות יידחה בשנה.
 • המלצות מורים וצוות חינוכי – נעשה ע"י הצוות החינוכי לאורך כל שנה"ל
 • טפסי המשפחה והתלמיד בתחילת שנה"ל ימלאו ההורים את הטפסים ויגישו לרכזת ההתאמות
 • איסוף נתונים – מבחנים וחוות דעת מורים וצוות חינוכי, חוות דעת רופא מטפל
  עד 1.12- של השנה הספציפית בה מגישים את הבקשה
 • ועדה בית- ספרית
  הוועדה תתכנס לקראת מרץ
 • ועדה מחוזית במשרד החינוך מתכנסת בקיץ והתשובות נשלחות עד למועד הבגרות הראשונה של התלמיד.
 • ועדות חריגים רפואיים – ניתן לשלוח מסמכים לאורך השנה לפי צורך . נעשה ע"י יועצת השכבה.